Contact: 0747045685

citstolnici@yahoo.ro

Informatii

Lista reţelei naţionale de centre de informare şi promovare turistică

 

DETALII +

Obiective turistice

Program şi tarife ale obiectivelor turistice

DETALII +

Obiceiuri

Calendarul evenimentelor culturale, datinilor şi obiceiurilor

DETALII +

Resurse naturale

Crescătoria de fazani

Pe raza comunei Stolnici există o Fazanerie, care aparține Fondului de Vânătoare, unde se cresc pui de fazan, cu care mai apoi se populează atât pădurile din întreaga țară, cât şi din afara României.

 

Lacul Vlăşcuţa – 62 ha de pescuit şi agrement

Situl ROSCI0341 - Pădurea şi Lacul Stolnici.

Situl ROSCI0341 - Padurea si Lacul Stolnici, localizate in comuna Stolnici, au fost declarate arii de protecție specială, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene în România, conform H.G. Nr. 2387/ 29 septembrie 2011.

Caracteristici generale ale sitului

 

Situl Pădurea și Lacul Stolnici, alcătuit din două poligoane situate de-o parte și de cealaltă a râului Cotmeana, este situat în zona forestieră de câmpie, în Câmpia Burdea, la zona de contact cu Piemontul Cotmeana. Altitudinea variază între 190 și 233 m, expoziția generală fiind cea sudică. Substratul litologic este constituit dintr-un strat gros de pietrișuri levantine și aluviuni de argilă fină. Condițiile climatice sunt cele caracteristice zonei forestiere, subzona stejarului, cu temperatura medie de +10 grade C, cantitatea anuală de precipitații de 550 mm și vânturi dominante din direcția nord - nord-est. Solurile fac parte din clasa Luvisolurilor – preluvosol și luvosol, și Protisolurilor – aluviosol.

Cca. 67 % din sit este reprezenat de păduri de cvercinee (trupul Bălăceanca, pe malul drept tehnic al Cotmenei, iar pe malul stâng trupurile Pădurea Vlășcuța și Cracul Sirului). Cca. 23 % din sit sunt ocupate de pajisti, iar cca. 10 % de lac și zonele umede adiacente.

Calitate și importanță:

Este printre puținele situri desemnate pentru habitatele forestiere 91M0 (Pannonian-Balkanic turkey oak – sessile oak forests). Este printre puținele situri desemnate pentru Emys orbicularis. De importanță ridicată pentru Lutra lutra și pentru speciile de amfibieni Bombina și Triturus.

Vulnerabilitate:

Pierderea și distrugerea habitatului ca rezultat al activităților de agricultură, al suprapășunatului, al lipsei pășunatului, al activităților de exploatare forestieră, al dragării și drenării habitatului umed, al dezvoltării teritoriale, al circulației, al turismului necontrolat, al poluării prin îngrășăminte chimice, depozitare de deșeuri menajere sau industriale.

Utile

Widget Vremea oferit de vremea.acasa.ro.

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.