Contact: 0747045685

citstolnici@yahoo.ro

Informatii

Lista reţelei naţionale de centre de informare şi promovare turistică

 

DETALII +

Obiective turistice

Program şi tarife ale obiectivelor turistice

DETALII +

Obiceiuri

Calendarul evenimentelor culturale, datinilor şi obiceiurilor

DETALII +

Turism si obiective turistice in Stolnici si imprejurimi

În vederea realizării echilibrului perfect între cerința de conservare a spațiului rural social, cultural și etnografic pe de o parte, și tendința de modernizare a vieții rurale, pe de altă parte, respectând principiile dezvoltării durabile și considerând poziționarea geografică, favorabilă, turismul reprezintă exponentul principal al valorificării patrimoniului local prin promovarea resurselor specifice.

OBIECTIVE TURISTICE

monumente istorice

În comuna Stolnici se regăsesc 12 monumente istorice: 2 de categoria A (monumente istorice de valoare naţională şi universală) şi 10 de categoria B (monumente reprezentative pentru patrimoniul cultural local).

Lista monumentelor istorice din comuna Stolnici

conform Listei Monumentelor istoriceaprobată prin Ordinul nr. 2314/8 iulie 2004 al Ministrului Culturii şi Cultelor

Nr. crt.

Cod LMI 2004

Denumire

Sat

Datare

1

AG-II-m-A-13599

Biserica "Cuvioasa Paraschiva şi Sf. Nicolae”

Cochineşti

1793

2

AG-II-m-A-13600

Biserica "Adormirea Maicii Domnului”

Cochineşti

1787

3

AG-II-m-B-13623

Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva”

Cotmeana

sec. XIX

4

AG-II-m-B-13706

Biserica "Sf. Voievozi”

Izbăşeşti

1780

5

AG-II-a-B-13797

Ansamblul conacului Bălăceanu Stolnici

Stolnici

înc. sec. XIX

6

AG-II-a-B-13797.01

Conac

Stolnici

sf. sec. XIX

7

AG-II-a-B-13797.02

Biserică

Stolnici

sf. sec. XIX

8

AG-II-a-B-13797.03

Anexe

Stolnici

sf. sec. XIX

9

AG-II-a-B-13797.04

Incintă

Stolnici

sf. sec. XIX

10

AG-II-a-B-13798

Casa Maria Ioniţă

Stolnici

sf. sec. XIX

11

AG-II-a-B-13799

Casa Stela Nistoroaia

Stolnici

1933

12

AG-II-m-B-13851

Biserica "Sf. Nicolae”

Vlăşcuţa

înc. sec. XIX

 

Aglomerarea de monumente din comuna Stolnici se datorează familiei boiereşti Bălăceanu-Stolnici, care a stăpânit pământurile din localitate şi a construit de-a lungul timpului biserica, primăria, moara şi conacul boieresc.

Iată cum sunt descrise aceste construcţii în fişa de date Stolnici: “Conacul Bălăcenilor este o construcţie tipică unor conace boiereşti din sudul Argeşului. Construit la începutul sec XIX, ansamblul cuprinde conacul şi anexele gospodăreşti, moara Sf.Paraschiva şi Biserica Sf. Nicolae. Aceasta din urmă a fost construită în 1747 şi refacută de familia Bălăceanu în 1982.”

Un alt monument important îl reprezintă Castrul roman Izbășești, așezat pe piemontul dealului, înconjurat de Valea lui Albu, cu o suprafață de 5.000 mp. Aici s-au efectuat săpături arheologice în anii 1994 - 1996.

În ceea ce priveşte arhitectura populară, predominantă în teritoriu este arhitectura de câmpie, reprezentată de casa joasă cu prispă la care abundă ornamentaţia în tencuială colorată, reprezentată de elemente florale şi geometrice, arcaturi, profile. De asemenea, este foarte prezent traforul care se aplică la pălimarele prispelor sau la frontoanele foişoarelor. Un element de asemenea specific zonei de câmpie este multiplicarea foişoarelor: unul pe faţada principală, altul pe faţada laterală sau chiar posterioară. Curţile erau de obicei împrejmuite cu un gard de nuiele împletite, peste care se aplica de obicei un strat gros de lut amestecat cu paie.

Utile

Widget Vremea oferit de vremea.acasa.ro.

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.